Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach
Podsumowanie pracy w 2016 roku


  Drodzy Parafianie,

  Już po raz dziesiąty staję przed Wami (9 lat mojej posługi w Bramkach, minęło dokładnie miesiąc temu) podsumowując kolejny rok naszej wspólnej pracy budowania kościoła duchowego i materialnego.

  Miniony rok 2016 obfitował w wiele ważnych wydażeń dla Koścoła Powszechnego i w naszej Ojczyźnie: Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 1050-lecie Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży w naszym kaju. Te wydażenia miały również wpływ na nasze życie parafialne przede wszystkim duchowe ale i materialne.

  Początek roku to pogłębienie tajemnicy Wcielenia Syna Bożego przez wystawione Jasełka dzieci i młodzieży z naszej parafii, przygotowane przez P. organistkę Justynę Michta oraz koncert kolęd dzieci ze wszystkich szkół gminy Baranów.

  W lutym gościliśmy instruktorów, harcerzy i zuchów z hufca Błonie, przeżywajacych w naszej wspólnocie swoje uroczystości na Mszy Świętej.

  Przez cały okres Wielkiego Postu oraz Adwentu były gromadzone dary dla potrzebujących na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w kaplicy Matki Bożej oraz w sklepach na terenie parafii, co pozwoliło obdarować 41 osób na Wielkanoc oraz 55 osób na Boze Narodzenie.

  Od początku roku trwały cykliczne spotkania liderów Światowych Dni Młodzieży z młodzieżą pragnącą udać się na spotkanie z Papieżem Franciszkiem do Krakowa. W ramach przygotowań młodzież m.in. gromadziła fundusze na wyjazd (rozprowadzając dwa tysiące stroików wielkanocnych oraz publikacje, foldery i inne pomoce na przyjazd Ojca Świętego). W lipcu około 20 młodych osób z parafii wzięło czynny udział w Światowych Dniach Młodzieży najpierw w dziecezji oraz dekanacie m.in. w dniu maryjnym w Rokitnie, a później w Krakowie na spotkaniu z Papieżem Franciszkiem z młodymi Świata. Po zakończeniu Ś.D.M. Grupa liderów i woluntariuszy przekształciła się w grupę „Papieską”, nadal spotykając się na modlitwie i biorąc czynny udział w życiu parafialnym, m.in. zapewniając oprawę liturgiczną raz w miesiącu na Mszy Św. Adorując Grób Pański w Wielki Piątek.

  Od początku kwietnia w naszej parafii wydawany jest kwartalnik parafialny „Bramki do Nieba”, dzięki wydatnej pomocy P. Romualda Bykowskiego, P. Bogumiły Szyprowskiej i pozostałych członków powołanej redakcji.

  Nadal czynnie działał przez cały rok parafialny „Caritas”, zarówno młodzieży jak i osób dorosłych pod kierownictwem P. Barbary Daniluk, organizując spotkania integracyjne: na Wieklanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Boże Narodzenie, spotykając się w piątki z młodzieżą potrzebującą wsparcia pedagogicznego, szerząc ideę pomocy bliźniemu, rozdając sprzęt gospodarstwa domowego oraz ubrania.

  W sierpniu grupa AA „Bramka” istniejąca przy parafii, pełniła dyżur dla osób z problemem alkoholowym.

  Jako parafia wspieraliśmy osoby potrzebujące pomocy, poza pomocą ogólnodzicezjalną i krajową, gdzie wspieraliśmy ofiary wojen, katachlizmów, prześladowanych i kościoły w potrzebie, organizowaliśmy parafialne zbiórki: m.in. w maju przeprowadziliśmy zbiórkę dla Domu Samotnej Matki w Białołęce, wspieraliśmy szpitale dziecięce i domy dziecka, w październiku wsparliśmy misje goszcząc Siostry Misjonarki z Podkowy Leśnej.

  Dbając o rozwój duchowy parafian w mijającym roku zostały przeprowadzone rekolekcje wielkopostne „Rycerstwa Niepokalanej”, które zapoczątkowały powołanie parafialnej grupy Rycerstwa pod kierownictwem P. Piotra Bałamut.

  Kolejną okazją do budowania kościoła duchowego jak co roku były comiesięczne spotkania z rodzicami i dziećmi komunijnymi oraz młodzieżą przygotowujacą się do bierzmowania oraz rekolekcje adwentowe, comiesięczne nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, nabożeństwa Eucharystyczne, Nabożeństwa okresowe oraz odpust parafialny i dożynki.

  Inną formą budowania duchowej wspólnoty stały się podobnie jak w poprzednich latach Roraty z udziałem najmłodszych, którzy licznie na nie przychodzili. Dodatkowo, w tym roku po sobotnich Roratach rodzice klas komunijnych przygotowali dla dzieci wspólne śniadania w kaplicy-oratorium.

  Jak co roku pogłębialiśmy wspólnotę z Domem Pomocy Społecznej w Bramkach, przez cotygodniową Eucharystię oraz udział w imprezach organizowanych przez parafię i Dom Pomocy Społecznej.

  W ramach integracji środowiska parafialnego, w okresie wakacyjnym były organizowane pielgrzymki zagraniczne: w sierpniu do Portugali i Hiszpanii oraz na początku października na Ukrainę.

  Poza dbaniem o rozwój duchowy oraz integrację parafii w minionym roku pamiętaliśmy również o rozwoju materialnym parafii.

  Na początku roku został przeprowadzony generalny remont na plebanii: położono nową glazurę i tarakotę, zostały pomalowane pokoje i korytarze oraz odnowiono sanitariaty z wymiamą armatury, prace zostały wykonane przez firmę zewnętrzną.

  Pan Dariusz Sakowski położył tarakotę przy wejściu z kościoła do zakrystii. Pan Dariusz Orlikowski ufundował dwa dębowe klęczniki do Komunii Św. oraz został dokupiony pojedynczy dębowy klęcznik do adoracji. Pani Aneta Nowińska wykonała kolejny baner z naszym Patronem na wieżę zegarową.

  W maju został odnowiony i poświęcony krzyż na skrzyżowaniu ul. Długiej i Malowniczej oraz jego otoczenie po przebudowie drogi, nad czym czuwał Pan Andrzej Rybak.

  Na zakończenie nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia pod koniec listopada 2016 r. rodzina Państwa Ksit, Łobodowskich i Michalik ufundowała figurę Św. Jana Pawła II oraz wykonała do niej podest. Na zakończenie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski rodzina Państwa Gotowiec i Michta ufundowała dwie kamienne kropielnice do kościoła.

  Kolejną ważną inwestycją dla parafii w kończącym się roku były nowe miejsca parkingowe przed cmentarzem – dar gminy Błonie.

  W 2016 roku parafia zyskała nowe szaty liturgiczne oraz księgi mszalne to dar dzieci komunijnych i rocznicowych.

  Posadzone zostały nowe iglaki i róże przez rodzinę Państwa Szymańskich z Bożej Woli. Przed kościołem zostały okresowo sadzone kwiaty - dar Państwa Pawłowskich ze sklepu Ogrodniczego z Piorunowa oraz Pana Romana Bakon.

  Przez cały rok dbaliśmy o wystrój i czystość kościoła pod kierownictwem Pani Stanisławy Michalak. O sprawność instalacji elektrycznej i ciepłowniczej koścoła dbali Panowie Boruszewscy, Lesiński i Kucharski. Pan Grzegorz Żaczek dbał o sprawy hydrauliczne m.in. wymienił krany zewnętrzne na budynku kościoła i kaplicy.

  Ogólną opieką i pomocą nad budynkami parafialnymi sprawował Pan Leszek Mirkowicz oraz Pan Józef Steć.

  Dbaliśmy także o czystość cmentarza, w tym roku został zakupiony nowy kontener na śmieci oraz wielokrotnie była koszona na nim trawa przez Pana Dariusza Bernackiego.

  Nie sposób wymienić wszystkie inicjatywy oraz osoby, które pomogły w tym roku w rozwoju materialnym i duchowym naszej parafii. Wszystkim należą się słowa wdzięczności.


  Statystyka udzielonych Sakramentów w 2016 roku:
  - rozdanych Komunii św. - 39.000 szt
  - Chrzty - 37 dzieci
  - do I Komunii Św. przystąpiło – 30 dzieci
  - Namaszczenia Chorych – 39 osób
  - posługa chorym – 160 osób
  - Sakrament Małżeństwa – 4 pary
  - pogrzeby – 26, w tym 3 z DPS