Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach
Podsumowanie pracy w 2015 roku


  Drodzy Parafianie,

  Zakończyliśmy kolejny - już ósmy rok naszej wspólnej pracy i budowania kościoła duchowego i materialnego.

  Miniony rok 2015 to czas poświęcony uporządkowaniu dokumentacji parafii zakończony sukcesem. Po blisko dwóch latach dzięki wydatnej pomocy P. Leszka Mirkowicza uzyskaliśmy na przełomie listopada i grudnia pozwolenie na użytkowanie wszystkich budynków parafialnych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie (tzn. kościoła, plebani i kaplicy-oratorium).

  Aby było to możliwe od początku roku 2015 zostało w parafii wykonanych wiele prac konserwatorskich i budowlanych.

  Na początku roku zostały wykonane nowe plany budynków parafialnych zgodne z stanem faktycznym.

  W pierwszych miesiącach roku zostały naprawione i pomalowane wszystkie drzwi do kościoła i kaplicy – oratorium. Zostały naprawione schody i poprawione ubytki tynku na kościele dzięki pomocy P. Józefa Steć.

  Do wieży zegarowej została doprowadzona woda i założony hydrant przeciwpożarowy przez parafianina Pana Grzegorza Żaczka. Wcześniej P. Grzegorz naprawił zdewastowane przez wandali ujęcie wody na cmentarzu.

  W piwnicy zostały zamurowane jedne drzwi oraz wstawione nowe drzwi przeciwpożarowe do pomieszczenia z piecami. Kolejne drzwi przeciwpożarowe zostały wstawione między przepierzeniem na dzwonnicy oraz obłożone płytami ognioodpornymi całe przepierzenie. Trzecie szklane drzwi przeciwpożarowe zostały wstawione miedzy kościołem a zakrystią. Drzwi przeciwpożarowe oraz nowe elektroniczne drzwi garażowe wstawił parafianin P. Sławomir Gościniak.

  W pierwszej połowie września został pomalowany wewnątrz cały kościół oraz pomieszczenia zakrystii, kancelarii, wc, schowek i korytarz oraz zlikwidowany zaciek na ścianie w kościele. W suficie zostały wykonane dwa otwory wentylacyjne. Nad tymi pracami czuwał p.Leszek Szulewski.

  Budując kościół materialny poza wymienionymi pracami zyskaliśmy w tym roku dla parafii nowe szaty i księgi liturgiczne częściowo był to dar dzieci komunijnych, rocznicowych i młodzieży bierzmowanej. Do kościoła zostały też zakupione obrusy ołtarzowe i bielizna kielichowa.

  Wokół kościoła zostały posadzone nowe krzewy róż i iglaki oraz usunięte uschłe. W ostatnich tygodniach bieżącego roku zostały naprawione organy, rzutnik multimedialny oraz pompa wodno-kanalizacyjna.

  Budując kościół duchowy w roku 2015 przygotowaliśmy parafię do Światowych Dni Młodzieży na 2016 rok oraz pogłębialiśmy przeżycia związane z Nawiedzeniem obrazu Jasnogórskiego, jakie miało miejsce w roku 2014.

  Główną formą przygotowania stała się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawiedzająca rodziny naszej parafii oraz cotygodniowe spotkania w kościele na środowych nowennach. Dodatkowo w minionym roku miały miejsce spotkania z liderami ŚDM w kościele i kaplicy-oratorium.

  Kolejną okazją do budowania kościoła duchowego stały się comiesięczne spotkania z rodzicami i dziećmi komunijnymi oraz z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania jak również z dziećmi rocznicowymi i ich rodzicami.

  W czerwcu gościliśmy w parafii J. Eks. ks. Bp. Piotra Jareckiego, który udzielił sakrament Bierzmowania naszej młodzieży i umocnił nas Słowem Bożym, a w ostatnich dniach uczynił to na spotkaniu z duchowieństwem naszego dekanatu.

  Jak co roku przeżywaliśmy w sierpniu odpust parafialny a na początku września dożynki parafialne integrując się duchowo jako wspólnota i rodzina parafialna.

  W ramach integracji w okresie wakacyjnym odbyliśmy dwie zagraniczne pielgrzymki autokarowe. Pierwsza w lipcu śladami Świętego Pawła po Grecji, druga na początku września na Litwę do Wilna.

  Jak co roku pogłębialiśmy też integrację z D.P.S-em w Bramkach, biorąc udział w imprezach organizowanych w parafii i Domu Pomocy.

  W ramach prac parafialnego zespołu „Caritas” udzielana była pomoc potrzebującym w pierwszych miesiącach roku obejmowała blisko 500 osób a po zmianach związanych z nowymi przepisami i pozbawieniem Caritasu pomocy z Banku Żywności do ok. 15% potrzebujących. W nowych warunkach zdani wyłącznie na siebie i ofiarność parafian byliśmy w stanie pomóc na Święta Bożego Narodzenia jedynie 20 rodzinom czyli ok. 60 osobom. W ramach „Caritasu” działały też grupy wsparcia: grupa AA. Młodzieżowy Caritas i Caritas dorosłych.

  Jak co roku były zorganizowane spotkania jak: Dzień Chorych spotkanie Wigilijne i Bożonarodzeniowe, spotkania integracyjne oraz organizowane przez prezes Caritasu P. Barbarę Daniluk pielgrzymki do sanktuariów w Polsce.

  Poza wymienionymi formami budowania kościoła duchowego i troską o drugiego człowieka budowaliśmy naszą duchowość przez życie sakramentalne i liturgiczne oraz spotkania z grupami parafialnymi.

  Statystyka udzielonych sakramentów św. w minionym roku 2015 jest następująca:
  - rozdanych zostało ok. 33.000 komunii św.
  - udzielono 30 Chrztów
  - do Bierzmowania przystąpiło 46 osób
  - połączone zostały w Sakramencie Małżeństwa 7 par
  - do I Komunii przystąpiło 32 dzieci
  - do Sakramentu Chorych oraz Eucharystii i Pokuty przystąpiło 203 chorych, w tym 107 w Domu Pomocy Społecznej
  - pogrzebów było 28, w tym 7 z Domu Pomocy Społecznej