Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach
Podsumowanie pracy w 2014 roku


  Drodzy Parafianie,

  Kończący się rok 2014, to siódmy rok naszego wspólnego budowania kościoła duchowego i materialnego w parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach.

  Miniony rok 2014 był czasem przygotowania parafii do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, które miało miejsce w dniach 13-14 lipca br.

  Wszystkie prace w wymiarze materialnym jak i duchowym były prowadzone pod kątem nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą.

  W wymiarze materialnym zostały zakupione materiały dekoracyjne: flagi, chorągiewki, maryjne banery zewnętrzne i do kościoła, nowe księgi liturgiczne i ornaty.

  Został uporządkowany teren wokół kościoła oraz przygotowana trasa przejazdu samochodu – kaplicy z Obrazem Jasnogórskim przy pomocy Urzędu Miasta Błonie, sołectw Bramek i Bożej Woli oraz ofiarności parafian. W wymiarze duchowym – zostały przeprowadzone w lipcu rekolekcje maryjne przez Ojca Ignacego Kosmana, franciszkanina pod hasłem „Oto wszystko czynię nowe – z Maryją” oraz od początku roku przez comiesięczne Nabożeństwa Maryjne.

  Przez cały miniony rok systematycznie były prowadzone prace związane z uporządkowaniem dokumentacji parafialnej oraz były prowadzone prace konserwatorskie w kościele i na plebani.

  Nasz kościół zyskał nowe szaty liturgiczne, zostały zakupione nowe ornaty: 3 białe, 2 zielone, 1 złoty, 2 czerwone i 2 fioletowe, w tym trzy z nich to dar dzieci komunijnych, rocznicowych i młodzieży bierzmowanej. Zostały zakupione nowe księgi liturgiczne oraz olejowe świece ołtarzowe.

  W prezbiterium i kaplicy maryjnej zostały wymienione reflektory na nowej generacji, dzięki Panu Michałowi Boruszewskiemu. Kaplica zyskała ponadto dwa aniołki zawieszone pod obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy jako anonimowy dar naszego parafianina.

  Do kościoła został zakupiony i zainstalowany nowy multimedialny rzutnik dar rodziny Państwa Jaworskich z Suszarni Warzyw w Bramkach.

  W tym roku została poprawiona kostka na całym odcinku wjazdowym na teren parafii jako dar rodziny państwa Krzemińśkich z Bramek przy pomocy rodziny państwa Gumińskich z Bożej Woli.

  Z prac konserwatorskich zostały poprawione schody wejściowe do kościoła dzięki Panu Józefowi Steć, został uszczelniony dach na łączniku plebani i kościoła dzięki Panu Leszkowi Mirkowicz oraz naprawiony piec gazowy dzięki Panu Mariuszowi Kucharskiemu.

  W 2014 roku zostały przeprowadzone prace kominiarskie: udrożnione zostały wszystkie przewody kominowe, zabezpieczone zostały otwory i zainstalowane specjalne turbowenty na kominy.

  Budując kościół duchowy w roku 2014 obok przygotowań do wspomnianego nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, w minionym roku jako wspólnota parafialna przeżywaliśmy wiele uroczystości.

  Na początku marca 2014 r. odbyła się wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez J. Eks. Ks. Bp. Rafała Markowskiego, podczas której ks. Biskup udzielił sakramentu Bierzmowania 50 osobom. Dodatkowo ks. Biskup odwiedził Zespół Szkół w Bożej Woli i Dom Pomocy Społecznej w Bramkach.

  Jako parafia przygotowywaliśmy się duchowo do kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II przez specjalne nabożeństwa i modlitwę.

  Jak co roku przeżywaliśmy w sierpniu odpust parafialny integrując się duchowo wokół naszego patrona Św. Maksymiliana Kolbego.

  W minionym roku razem z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Bramkach przeżywaliśmy nadanie imienia zmarłego Prymasa Polski Ks. Kardynała Józefa Glempa tej placówce oraz braliśmy udział w innych uroczystościach i imprezach D.P.S-u.

  W ramach prac parafialnego zespołu „Caritas” udzielana była nadal pomoc dla blisko 500 osób: żywnościowa oraz w formie odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego. Przez cały rok udzielana była pomoc potrzebującym wsparcia. Działały grupy: AA „Bramka”, klub seniora „Złota Jesień”, młodzieżowy zespół Caritas oraz Caritas dorosłych.

  W ramach działalności Caritas okazjonalnie były prowadzone imprezy parafialne i integracyjne jak: Dzień Chorych, spotkanie Wielkanocne, Wigilia, Sylwester bezalkoholowy oraz bale dla najmłodszych i całych rodzin.

  Wzorem lat ubiegłych w wakacyje odbyła się pielgrzymka parafialna „Szlakiem podzielonego chrześcijaństwa” na Litwę, Łotwę, Estonię oraz do Szwecji i Finlandii.

  Poza wymienionymi formami budowania kościoła duchowego i troską o drugiego człowieka oraz solidarność z osobami potrzebującymi pomocy i wsparcia – budowaliśmy naszą duchowość przez życie sakramentalne i liturgiczne, spotkania grup parafialnych oraz opiekę nad chorymi w parafii i D.P.S-ie.

  Statystyka udzielonych sakramentów św. w minionym roku 2014 jest następująca:
  - rozdanych zostało ponad 29000 Komunii Św.
  - Chrzty Św. – 39 (w tym 12 bez ślubu kościelnego rodziców)
  - Śluby – 5 par
  - I Komunia Św. – 33 dzieci
  - Bierzmowanie – 50 młodzieży
  - Namaszczenie chorych – 41 (sakrament pokuty i Eucharystii – 157 poza kościołem)
  - Pogrzeby – 18, w tym 2 osoby z DPS-u