Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach
Podsumowanie pracy w 2013 roku


  Kochani Parafianie,

  Tradycyjnie, kończący się rok kalendarzowy jest okazją do podsumowania całorocznych dokonań w budowaniu Kościoła parafialnego – tego duchowego i materialnego.

  Rok 2013 dla naszej wspólnoty parafialnej był rokiem Jubileuszowym - przeżywaliśmy 25-lecie erygowania (powołania do istnienia) naszej wspólnoty pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Kolbe w Bramkach, jakie miało miejsce dnia 1 września 1988 r. przez Prymasa Polski ks. Józefa Kardynała Glempa.

  Wszystkie prace materialne w minionym roku były prowadzone pod kątem Jubileuszu. Na początku 2013 r. została pomalowana wewnątrz kaplica - oratorium przez firmę rodzinną Państwa Cichockich z Warszawy. Zostały poprawione sanitariaty w kaplicy i naprawione drzwi przez grupę AA. Zostały zakupione nowe naczynia i krzesła z przeznaczeniem na imprezy parafialne organizowane przez Caritas. Zostały oficjalnie przekazane parafii szafy i stoły w kaplicy (zakupione wcześniej z funduszy sołeckich) przez Stowarzyszenie „ Wspólny cel”.

  Wokół placu obok kościoła zostały zakupione i posadzone tuje (200 sztuk) oraz przeprowadzono pielęgnacje drzew i krzewów wokół placu kościelnego. Zostały zakupione i posadzone przed placem kościelnym róże oraz posadzone kolejne drzewka owocowe za plebanią.

  Wymieniono na nowe pompy: wodną i kanalizacyjną oraz został udrożniony system kanalizacyjny na plebani. Pod koniec br. został zainstalowany system monitorujący zdarzenia wokół kościoła i plebani oraz przed i na cmentarzu - dar rodziny Państwa Mirkowicz z Nowej Wsi.

  Do kościoła zakupiono nowy, nowoczesny wzmacniacz oraz mikrofon bezprzewodowy jako dar rodziny Państwa Jaworskich z Suszarni warzyw w Bramkach.

  Z racji Jubileuszu parafia otrzymała w formie darów: świecznik wotywny do kaplicy Matki Bożej - dar od D.P.S-u z Bramek, potrójny gong - dar Starostwa powiatu warszawsko zachodniego, puszkę na komunikanty - dar Burmistrza i gminy Błonie, dwa ornaty dar - rodziny P. Kąpińskich z „Sacrum” w Lesznie oraz dwa tomy kalendarium pontyfikatu Jana Pawła II - dar Wójta i gminy Baranów.

  Ponadto kościół zyskał nowe szaty i obrusy liturgiczne - dar dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych, dwie czerwone stuły dar Neoprezbitera ks. Michała Gąsiorowskiego. Zostały zakupione trzy figurki do szopki bożonarodzeniowej, nowy maryjny welon, wieniec adwentowy, cztery metalowe świeczniki pogrzebowe, taca, zewnętrzna tablica ogłoszeń oraz księgi liturgiczne i oliwne świece ołtarzowe.

  W tamtym roku prowadzone były prace konserwatorskie w kościele i na plebani.

  Na Jubileusz został wydany specjalny numer ilustrowanej historii naszej parafii, opracowany przez rodzinę z parafii Państwa Bykowskich i Panią Helenę Niechaj oraz specjalne banery, był to dar rodziców dzieci komunijnych.

  Miniony rok 2013 to również czas budowania kościoła duchowego i troska o drugiego człowieka oraz solidarność z osobami potrzebującymi pomocy i wsparcia.

  W ramach prac parafialnego zespołu „Caritas”, który w tym roku przeżywał 5-lecie istnienia - udzielana była stała pomoc materialna dla blisko 500 osób – żywnościowa oraz w formie sprzętu gospodarstwa domowego i odzieży. Przez cały rok funkcjonował przez cały rok punkt konsultacyjny, w którym wolontariusze udzielali pomoc potrzebującym wsparcia. Działały grupy: AA „Bramka”, klub seniora „Złota Jesień”, spotkania z terapeutką dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej, Młodzieżowy Zespół Caritasu oraz Caritas dorosłych.

  W ramach działalności „Caritasu” okazjonalnie były prowadzone imprezy integracyjne z przedstawicielami D.P.S-u, grupami AA oraz parafialne z racji Wielkanocy i Bożego Narodzenia, bale dla najmłodszych i całych rodzin oraz seniorów.

  Z racji Jubileuszu Parafii, w ramach budowania wspólnoty parafialnej odbyła się w okresie wakacyjnym pielgrzymka autokarowa do Sanktuariów Maryjnych Europy: Francji, Niemiec, Szwajcarii i Hiszpanii. A w dniu Jubileuszu wspólne biesiadowanie obok kościoła i w kaplicy po Mszy celebrowanej przez Jego Eminencje ks. Kazimierza Kard. Nycza oraz duchowieństwo dekanatu, przy udziale zaproszonych gości: duchownych, władz powiatowych i gminnych oraz dobrodziejów parafii i świątyni.

  W minionym roku przeżywaliśmy pierwszą w historii parafii Mszę Święta Prymicyjną ks. Michała Gąsiorowskiego – naszego parafianina.

  Budowaliśmy również wspólnotę duchową przez życie sakramentalne i liturgiczne, rekolekcje, spotkania grup parafialnych: m.in. Żywego Różańca w każą pierwszą środę miesiąca oraz opiekę duszpasterską nad chorymi parafianami i mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, comiesięczną spowiedź i nabożeństwa eucharystyczne. Nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe, cotygodniową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwę za zmarłych.

  Statystyka w minionym roku 2013 wygląda następująco:
  - rozdanych zostało ok. 34000 Komunii Św.
  - 29 dzieci zostało przyjętych do Kościoła przez Sakrament Chrztu
  - 30 dzieci po raz pierwszy przystąpiło do Komunii Św.
  - 10 par zawarło Sakrament Małżeństwa
  - 175 osób z parafii i DPS-u skorzystało z posługi kapłana dla chorych w tym z Sakramentu Namaszczenia Chorych
  - 17 osób, w tym 2 z DPS-u zostało odprowadzonych na miejsce wiecznego spoczynku.