Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach
Podsumowanie pracy w 2012 roku


  Kochani Parafianie,

  Ostatni dzień roku kalendarzowego jest okazją do corocznych podsumowań tego wszystkiego, co udało się nam dokonać w budowaniu Kościoła parafialnego w zakresie duchowym i materialnym...

  Miniony rok 2012 to czas prac związanych z ociepleniem i zabezpieczeniem naszej świątyni przed katastrofą budowlaną. Na początku roku została poprawiona i wzmocniona więźba dachowa kościoła oraz ocieplona cała powierzchnia stropu, wykonany został pomost na poddaszu pozwalający poruszać się nad ociepleniem oraz wstawione zostały drzwi na poddasze.

  Na przełomie listopada i grudnia w kolejnym etapie prac została zabezpieczona dzwonnica. W ramach prac przy dzwonnicy została zabezpieczona i poprawiona więźba na wieży zegarowej – dzwonnicy. Wewnątrz położono tynki na całej powierzchni oraz zabezpieczono okna, zrobiono przepierzenie z dodatkowymi drzwiami powyżej wejścia na chór, schody zostały wyłożone granitem, a ściany wstępnie pomalowane. Na zewnątrz kościoła poprawiono i zabezpieczono rozetę nad głównym wejściem oraz podklejono odpadające płyty granitowe wejściowych schodów. Wszystkie wymienione prace wykonanała firma zewnętrzna Pana Czesława Krakowskiego ze Zbójna.

  Dzwonnica zyskała nowe oświetlenie wewnętrzne - dar rodziny Boruszewskich z Żab.

  Wokół figury Św. Maksymiliana Kolbego została wykonana opaska z kostki - dar rodziny Krzemińskich z Bramek.

  W kaplicy – oratorium został wymieniony podgrzewacz do wody, a w dawnym pomieszczeniu katechetycznym położono nową posadzkę z terakoty.

  W ramach corocznego przeglądu stanu budynków plebanii wykonano generalny przegląd kominiarski z udrożnieniem i zabezpieczeniem przewodów kominowych.

  Na plebanii został wymieniony piec gazowy do wody oraz poprawione i zabezpieczone urządzenia gazowe. Prace wykonała firma P. Mariusza Kucharskiego z Bożej Woli.

  Nad całością prac remontowo – budowlanych czuwał i prowadził nadzór budowlany Pan Józef Steć z Bramek.

  Wnętrze naszej świątyni zyskało nowe figury Świętych i Błogosławionych: wymieniono figurę naszego patrona Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Pojawiły się figury: bł. Jana Pawła II – dar rodziców i dzieci komunijnych oraz bł. Ks. Jerzy Popiełuszko - dar rodziny Państwa Kosickich jako wotum za 60 lat małżeństwa Wacława i Rozalii. Figury zamontował Pan Leszek Mirkowicz z pracownikami.

  Dla kościoła zostały zakupione nowe szaty liturgiczne: ornaty, stuły, obrusy, świece olejowe. Na obecny Rok Wiary został zakupiony ozdobny Ewangeliarz oraz Dokumenty Soborowe i Katechizm Kościoła Katolickiego. Zyskaliśmy nowe przenośne nagłośnienie na procesje inne uroczystości.

  Wokół kościoła i przed nim zostały posadzone nowe krzewy róż, drzewek i iglaków.

  Miniony rok kalendarzowy to czas budowania kościoła duchowego i troska o drugiego człowieka oraz solidarność z potrzebującymi pomocy i wsparcia.

  W ramach prac parafialnego zespołu „Caritas” udzielana jest stała pomoc materialna w formie darów żywnościowych oraz innych zbiórek dla blisko 490 osób, także pomoc poprzez środowe dyżury wolontariuszy w punkcie konsultacyjnym.

  W tym roku rozpoczęły działalność nowe grupy pomocy i wsparcia potrzebujących: Grupa AA „Bramka”, Zespól Seniora „Złota Jesień”, Grupa wsparcia dla kobiet borykających się z przemocą w rodzinie lub osobami uzależnionymi, Młodzieżowy Zespół Caritasu, Spotkania Artystyczne dla dzieci i młodzieży.

  Wzorem lat ubiegłych prowadzone były okazjonalne spotkania integracyjne z przedstawicielami DPS-u z Bramek oraz innych miejscowości z racji Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia, bale dla najmłodszych i spotkania dla rodzin z parafii, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

  W ramach budowania wspólnoty parafialnej w lipcu 2012 r. została zorganizowana pierwsza w historii parafii autokarowa pielgrzymka do Włoch pod przewodnictwem Ks. Proboszcza, jako forma przygotowania do jubileuszu 25-cio lecia powstania naszej parafii jaki będziemy przeżywać w 2013 roku.

  W minionym roku budowaliśmy też wspólnotę duchową przez życie sakramentalne i liturgiczne, rekolekcje, spotkania grup parafialnych oraz opiekę duszpasterską nad chorymi parafianami i mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej.

  Kilka informacji statystycznych dotyczących roku 2012:
  - rozdano ok.30 tysięcy Komunii Świętych
  - 25 dzieci zostało przyjętych do Kościoła przez Sakrament Chrztu
  - 23 dzieci po raz pierwszy przystąpiło do Komunii Św.
  - 11 par zawarło Sakrament Małżeństwa
  - z posługi kapłana dla chorych w tym z Sakramentu Namaszczenia Chorych skorzystało 77 parafian oraz 122 osoby chore z DPS-u
  - 24 osoby zostały odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku, w tym 8 osób z DPS-u
  - comiesięczna spowiedź i nabożeństwa eucharystyczne oraz z racji I-szy Piątków i Sobót Miesiąca
  - nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe
  - cotygodniowa (we środy) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.