Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach
Podsumowanie pracy w 2011 roku


  Kochani,

  Tradycyjnie kończący się rok kalendarzowy jest okazją do podsumowania całorocznych dokonań Gospodarza w budowaniu Kościoła parafialnego - tego duchowego i materialnego...

  Rok 2011 to czas zmian wystroju naszej świątyni. Przebudowana została boczna kaplica Matki Bożej. Dzięki fundacji Pana Daniela Jaworskiego z Suszarni Warzyw w Bramkach zyskaliśmy piękny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Częściowo kaplica została wyłożona piaskowcem oraz pomalowana z funduszy parafialnych. Prace remontowo – dekoracyjne przeprowadzili pracownicy Pana Leszka Mirkowicza jako dar dla parafii.

  Dzięki Fundacji rodziny Państwa Mirkowiczów z Nowej Wsi zyskaliśmy obraz Św. Maksymiliana Kolbego namalowany przez artystę malarza Jana Śliwińskiego z Poznania. Obraz nawiązuje do przepowiedni Św. Maksymiliana o powstaniu w Bramkach kościoła o czym czytamy w kronice parafialnej. Obraz naszego patrona został zawieszony po prawej stronie kaplicy Matki Bożej.

  W budynku plebanijno – kościelnym zostało wykonane odwodnienie przez firmę zewnętrzną z Raszyna. W tym celu przeprowadzono pięć ciągów odwodnieniowych pod posadzką pomieszczeń piwnicznych oraz studnię zbiorczą z odprowadzeniem zewnętrznym wody.

  Firma dekarska z Grodziska Mazowieckiego wykonanła przeglądu rynien na kościele, zostały naprawione rynny przeciekające i zabezpieczone zacieki na ścianach środkami grzybobójczymi.

  Na plebanii został wymieniony piec gazowy, wymienione drzwi w pięciu pomieszczeniach, zakupione zostały nowe meble kuchenne oraz pomalowane niektóre pomieszczenia.

  Wokół kościoła od strony plebanii zostały posadzone drzewka owocowe oraz krzewy róż i iglaki na placu kościelnym i przed nim.

  Na zewnątrz wymieniono pompę kanalizacyjną.

  Do kościoła zostały zakupione nowe ornaty, stuły, dwa komplety haftowanych obrusów ołtarzowych oraz obrusy na ołtarz główny.

  Została zakupiona figura Chrystusa Zmartwychwstałego oraz kwietnik i figura Anioła do Kaplicy Matki Bożej.

  Rok 2011 to kontynuacja i rozwój pomocy osobom potrzebującym. Parafialny „Caritas” otaczał stałą pomocą materialną /jak żywność, ubrania, meble, środki czystości itp./, ponad 450 osób z parafii i poza jej granic. Od października br. wprowadziliśmy nową formę pomocy potrzebującym (dzięki ludziom dobrej woli) - pomoc pielęgniarska, prawna, opiekuńcza itp. Punkt pomocy jest czynny w każdą środę w kaplicy – oratorium.

  Wzorem lat ubiegłych były organizowane spotkania integracyjne dla mieszkańców parafii oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Bramek /m.in. Dzień Chorego, „Jajeczko”, Wigilia Parafialna, Zabawa karnawałowa/. W tym roku sfinalizowany został zakup i wyposażenie kontenera mieszkalnego dla jednej z parafianek, mieszkającej dotychczas w rozwalającym się wozie cyrkowym. Było to możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu naszego „Caritasu”, Gminy w Baranowie oraz ofiarności parafii, przede wszystkim samej zainteresowanej. Tak jak w latach ubiegłych jako parafia ufundowaliśmy wyjazd na zimowisko w góry dla pięciorga dzieci oraz pomogliśmy w wyjeździe wakacyjnym dzieciom i młodzieży z pobliskich miejscowości ze szkół w Golach i Bieniewicach.

  Mijający rok to dalsza współpraca Parafii ze Stowarzyszeniem „Wspólny Cel”. Dzięki bezpłatnemu udostępnieniu pomieszczeń kaplicy – oratorium możliwa była działalność statutowa Stowarzyszenia, tj. zorganizowanie dwóch turnusów półkolonii dla dzieci oraz „Dożynek” jako zaplecze dla imprezy.

  W roku 2011 budowaliśmy też naszą wspólnotę duchową przez życie sakramentalne i liturgiczne. Przeżyliśmy udane rekolekcje Wielkopostne oraz Adwentowe połączone z renowacją Misji Świętych. Przeżywaliśmy Srebrny Jubileusz kapłaństwa ks. Proboszcza. Prowadzone były spotkania w grupach parafialnych: comiesięczne z Kołami Żywego Różańca i Kościołem Domowym oraz spotkania z rodzicami i dziećmi komunijnymi, cotygodniowe z Liturgiczną Służbą Ołtarza, Kołem „Caritasu”.

  Opieką duszpasterską objęci byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach /niedzielne i świąteczne Msze Święte, spowiedź wielkopostna i adwentowa oraz okazjonalna, udział w uroczystościach DPS-u/.

  W minionym roku 2011:
  - rozdano ok. 3 tysiące Komunii Św.
  - 34 dzieci przyjęło Chrzest
  - 36 dzieci przyjęło pierwszy raz Pana Jezusa do serca
  - 64 osób przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania
  - 5 par zawarło Sakrament Małżeństwa
  - 65 osób przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych
  - 16 osób zostało odprowadzonych na miejsce wiecznego spoczynku w tym 3 z DPS-u
  - comiesięczna spowiedź i nabożeństwa eucharystyczne
  - nabożeństwa: majowe, czerwcowe i październikowe
  - cotygodniowa Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy