Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach
Podsumowanie pracy w 2010 roku


  Kochani parafianie,

  Koniec roku kalendarzowego jest okazją do podsumowań naszych wspólnych dokonań w budowaniu świątyni i rodziny parafialnej tej duchowej i materialnej.

  W minionym roku 2010 udało nam się dokończyć maskowanie centralnego ogrzewania w kościele oraz zyskaliśmy figurę Serca Pana Jezusa z 1923 roku na zamontowanej marmurowej półce.

  Zostały pomalowane pomieszczenia: zakrystii, kancelarii i korytarz między nimi. Kancelaria zyskała nowe meble. Na plebanii zostały odnowione pokoje oraz wycyklinowane podłogi.

  W kaplicy – oratorium został zamontowany nowy komin pozwalający bezpiecznie uruchomić centralne ogrzewanie.

  Zyskaliśmy nową podwójną latarnię do 9-ciu zamontowanych w ubiegłym roku na placu kościelnym. Były prowadzone prace remontowe w kościele i budynku plebanii, m.in. zabezpieczone zostały przed zimą drzwi do kościoła.
  Zostały zakupione do kościoła nowe ornaty, stuły, obrusy na ołtarze oraz księgi liturgiczne i kancelaryjne. Zyskaliśmy nową chorągiew procesyjną z naszym patronem ufundowaną przez Żywy Różaniec oraz nowy Krzyż Misyjny z figurą Pana Jezusa wykonany przez P. Leszka Mirkowicza z dębiny ofiarowanej przez rodzinę Państwa Michalczyk. Wokół krzyża została ułożona kostka, dar rodziny Państwa Krzemińskich. Parafia zakupiła nowe narzędzia i maszyny do pielęgnacji zieleni wokół kościoła m.in. nowy traktor do koszenia trawy. Został wyrównany i oczyszczony plac cmentarny.
  Rok 2010 to szczególny czas pomocy najbardziej potrzebującym. Przeprowadzone były przez Caritas parafialny i Szkołę w Bożej Woli zbiórki dla powodzian: /finansowe, żywności, ubrań, chemii oraz mebli i sprzętu AGD/. Parafialny „Caritas” roztoczył opiekę materialną nad około 400 osobami rozdając kilkadziesiąt ton żywności i innych produktów niezbędnych dla potrzebujących. Wzorem lat ubiegłych były organizowane spotkania integracyjne przy „herbatce” dla wszystkich parafian szczególnie chorych i samotnych. Nawiązana została ściślejsza współpraca z Domem Pomocy Społecznej z Bramek. Parafia z parafialnym Caritasem zorganizowały dla 22 naszych dzieci darmowy wakacyjny wyjazd nad jeziora, morze i w góry oraz dopomogła kolejnym 10-ciu dzieciom z pobliskich miejscowości. Przy Caritasie powstał punkt konsultacyjny dla osób z problemami i kłopotami rodzinnymi, prowadzony przez Panią Barbarę Daniluk.

  Mijający rok to dalsza współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólny Cel” /współorganizowanie Dożynek, udostępnienie kaplicy na półkolonie w czasie wakacji oraz zebrania Stowarzyszenia/. Rok 2010 obfitował też w wiele wydarzeń o charakterze religijno – duszpasterskim. Przeżyliśmy w tym roku Misje Parafialne, rekolekcje wielkopostne dla młodzieży i dorosłych, adwentowy dzień skupienia, odpust parafialny i dożynki. Świętowaliśmy 50-lecie D.P.S-u i 90-tą rocznice Szkoły w Bożej Woli. W ostatnich tygodniach zawiązała się nowa wspólnota parafialna – Kościół Domowy.

  Rozwijało się życie sakramentalne i liturgiczne:
  - 36500 rozdanych Komunii Św.
  - 17 dzieci przyjęło chrzest
  - 14 dzieci przyjęło pierwszy raz Pana Jezusa do serca
  - 9 par zawarło Sakrament Małżeństwa
  - 106 osób przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych
  - 115 osób z DPS-u skorzystało z Sakramentu Pokuty przed Świętami
  - stała coniedzielna i świąteczna posługa dla chorych z DPS-u
  - 20 osób zostało odprowadzonych na miejsce wiecznego spoczynku w tym 5 z DPS-u
  - comiesięczna spowiedź i nabożeństwa
  - cotygodniowa Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  - spotkania z grupami parafialnymi
  - comiesięczne spotkania z młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania oraz z rodzicami i dziećmi klas komunijnych.

  To zaledwie niektóre, bardziej widoczne, owoce wspólnego budowania naszej rodziny parafialnej tej duchowej i materialnej. Jest wiele innych spraw, jak konieczność prowadzenia dokumentacji obiektów sakralnych, prowadzenia rachunkowości itd. Moi kochani dzięki Waszemu zaangażowaniu wchodzimy w Nowy Rok na małym plusie. Pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za ofiarność i życzliwość, za wszelkie dowody sympatii i troski o potrzeby Waszego duszpasterza, za dary Waszych serc, pól i ogrodów, za chleb powszedni. Za wszystko Bóg zapłać.

  Przed nami nowe zadania i inwestycje: odwodnienie i izolacja budynków parafialnych, zabezpieczenie dzwonnicy, zaprojektowanie i wystrój kaplicy Matki Bożej. Ufam, że dzięki dalszemu wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu oraz dzięki Opatrzności Bożej, opiece Matki Najświętszej i Świętego Maksymiliana podołamy i tym zadaniom. Pamiętając, że to nasz wspólny dom, który budujemy dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń...