Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w Bramkach
Podsumowanie pracy w 2008 roku


  Podsumowanie pierwszego roku działalności duszpastersko–gospodarczej w parafii.

  Kochani, dzięki waszemu zaangażowaniu i ofiarności udało nam się zrobić wiele dla parafii przez ten rok duszpasterski, który jest jednocześnie pierwszym rokiem mojej posługi między Wami jako proboszcza.

  Na wstępie pragnę przypomnieć co udało nam się zrobić z prac budowlano-remontowych. Największa inwestycja tego minionego roku to prace związane z kaplicą- oratorium:
  1. uregulowanie zaległości finansowych za materiały pobrane do ocieplenia kaplicy jeszcze przez ks. Bolesława
  2. zamontowanie nowych parapetów i ocieplenie sufitu kaplicy /na sumę przeszło 32 tys. zł – prace prowadzone przez firmę P. Łuczaka/
  3. wykończenie prac związanych z przygotowaniem ścian, sufitu, belek wewnątrz kaplicy do malowania
  4. pomalowanie wnętrza kaplicy oraz położenie na ścianach lamperii
  5. wymiana wykładziny podłogowej w prezbiterium kaplicy i poprawienie podestu /wykładzina ufundowana przez P.Barbarę Danieluk/
  6. wymiana okablowania elektrycznego kaplicy, założenie nowych przełączników, gniazd, tablicy i podlicznika, wymiana lamp i kinkietów / kinkiety - ufundowane przez sołectwo w Bramkach, prace elektryczne prowadzone przez firmę braci Boruszewskich/
  7. skanalizowanie kaplicy /doprowadzenie wody, odprowadzenie ścieków, wybudowanie stacji przepompowej i wybudowanie dwóch całkowicie wyposażonych łazienek /prace i wyposażenie sponsorowane w 3/4 przez P. Leszka Mirkowicza, prace hydrauliczne wykonane przez firmę P. Utnickiego/
  8. położenie nowych kolorowych tynków zewnętrznych na kaplicy
  9. wykonanie podbitki i częściowego ocieplenia części dachowej oraz poprawienie układu rynnowego /prace remontowo - budowlane wykonała firma zewnętrzna P. Cichockiego za 1/3 wartości/

  Kolejnym obiektem, który stosunkowo najmniej wymagał prac remontowo-budowlanych był kościół.

  W okresie sprawozdawczym wykonano:
  - poprawiono i zabezpieczono pęknięcia na łączeniu kościół-plebania
  - wymieniono wadliwe gniazda, przełączniki elektryczne i tzw. „różnicówki” na tablicy oraz wykonano schematy i pomiary instalacji elektrycznej w kościele /prace wykonała firma braci Boruszewskich/
  - usunięto usterki nakazane przez inspekcję budowlaną m.in. umocniono belki podtrzymujące dach świątyni, umocowano odpadające płyty granitowe na schodach
  - okresowy przegląd dzwonów i nowe zaprogramowanie ich do roku 2012
  - ufundowano tablicę pamiątkową upamietniającą śp. Ks. Prałata Kniołka /dar całej parafii/
  - założeno księgi budowlane dla: kościoła, kaplicy i plebanii

  Prace wykonane na plebanii to:
  1. Odnowienie – pomalowanie pomieszczeń plebanii
  2. Wymiana sanitariatów w łazience i wc
  3. Wymiana kuchni gazowej
  4. zamontowanie elektrycznego bojlera na wodę
  5. odnowienie pomieszczeń garażowych
  6. pomalowanie i położenie terakoty na schodach do garażu
  7. zamontowanie stalowych drzwi do garażu
  8. kilkukrotne udrażnianie instalacji kanalizacyjnej i naprawa poza gwarancyjna pompy
  9. wymiana oświetlenia w pokoju gościnnym i zakup dębowej witryny do pozostawionych przez ks. Bolesława stołu i krzeseł oraz uzupełnienie pozostawionego kompletu obiadowo–deserowego

  Prace zewnętrzne to:
  1. oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia, bramy i furtek od strony ul. Kościelnej i cmentarza
  2. oczyszczenie i pomalowanie metalowego krzyża na cmentarzu
  3. wymiana części drzewek ozdobnych i posadzenie nowych wokół kościoła
  4. zakup nowej kosiarki do trawy, osprzętu do podlewania trawników, ręcznej szlifierki itp.

  W tym czasie parafia wzbogaciła się też o nowe szaty, naczynia i księgi liturgiczne częściowo ufundowane przez dzieci komunijne, rocznicowe i bierzmowaną młodzież, a częściowo zakupione przez parafię /3 ornaty, 3 alby, stułę ślubną, puszkę na komunikanty, 2 obrusy ołtarzowe, komplet ksiąg - modlitwy powszechnej, bursę do chorych, chodnik do ślubów, naczynia do kwiatów/.
  Wiele czasu i wyjazdów do kurii i urzędów w tym okresie zajęła próba uregulowania stanu prawnego naszego kościoła, placów i cmentarza. Na ukończeniu jest przekazanie działek, na których stoi nasza świątynia, plebania i kaplica-oratorium naszej parafii przez dotychczasowego właściciela jakim jest parafia Św.Trójcy w Błoniu.

  Parafia za zgodą Kurii przekazała notarialnie część działki na tzw. Służebność drogi do działki leżącej naprzeciwko cmentarza.
  Odnaleziono potwierdzenie służebności drogi wzdłuż cmentarza od strony Bramek przekazanej jeszcze za ks. Stefana.
  Obok prac związanych z materialnym rozwojem naszej parafii w tym czasie zgodnie z obietnicą złożoną w pierwszych dniach mojej posługi rozwinięta została praca duszpasterska, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych, samotnych, potrzebujących. W tym celu powołane zostało parafialne koło „Caritasu”. Obecnie w zespole działa kilka osób dorosłych i grupa młodzieży. W przeciągu zaledwie półrocznej działalności objętych zostało opieką i pomocą ponad 50 rodzin: rozdano ok. 1000 kg. żywności, wiele ubrań, przedmiotów gospodarstwa domowego, mebli, środki czystości itd.
  W lutym został zorganizowany dzień chorego, podczas którego do sakramentu namaszczenia chorych przystąpiło ponad 50 osób, a w ostatnich dniach na Mszy w intencji chorych parafian przystąpiło ok.10 osób. Była prowadzona spowiedź przedświąteczna w domach osób chorych i samotnych. Kontynuowana była cotygodniowa posługa w DPS.
  Młodzież uzdolniona otrzymała stypendia naukowe od fundacji, której ptronuje ks. Bp. Piotr Jarecki.
  Na stałe do porządku nabożeństw w naszej parafii wprowadzona została środowa nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od maja br. po naszych rodzinach wędruje kopia cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, co sprzyja rozwojowi życia maryjno-duchowego parafii. W tym czasie zostaliśmy umocnieni duchowo przez Pasterzy Kościoła Warszawskiego: Ks. Biskupa Piotra Jareckiego podczas wizytacji kanonicznej parafii i Ks. Biskupa Mariana Dusia podczas uroczystości 20-lecia parafii. Po raz pierwszy modliliśmy się jako parafia razem z wiernymi diecezji warszawskiej i łódzkiej dzięki transmisji Mszy z naszego kościoła przez radio Niepokalanów.

  Osoby posiadające internet mają lepszy dostęp do wiadomości o życiu parafii i do ogłoszeń parafialnych dzięki założonej stronie internetowej.
  Prowadzone były stałe nabożeństwa i posługa duszpasterska wynikająca z roku liturgicznego. Prowadzone były comiesięczne spotkania formacyjne dla dzieci komunijnych i ich rodziców, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i wspólnoty Żywego Różańca. W minionym roku parafia współpracowała również na rzecz integracji społeczności lokalnej min współorganizując od strony duchowej dożynki, użyczając nieodpłatnie pomieszczeń wyremontowanej kaplicy-oratorium na działalność statutową Stowarzyszeniu „Wspólny Cel” w okresie wakacyjnym i jesienno-zimowym, reprezentując w osobie proboszcza parafię na niemal wszystkich uroczystościach gminnych. Jest też wiele spraw zatwierdzonych lub przygotowanych do realizacji jak min. oświetlenie zewnętrzne kościoła i placu wokół świątyni, położenie kostki wokół kaplicy i zrobienie drogi do niej. Na zakończenie należy zauważyć, że wszystkie inwestycje były i są robione jedynie dzięki waszej, kochani ofiarności. Raz jeden był przez krótki czas deficyt wynikły z konieczności terminowych opłat ale i ten zastał pokryty dzięki pożyczce bezprocentowej jaką otrzymałem od brata. Przy okazji pragnę podziękować braciom i ich rodzinom za bezinteresowną pomoc jaką mi okazują pracując często fizycznie również na rzecz naszej parafii, a czynią to gratisowo. Pragnę podziękować wszystkim parafianom za ich pomoc i ofiarność oraz każde dobre słowo, które dotarło do mnie w minionym roku naszej wspólnej pracy dla parafii. Dziękuję za wszelkie osobiste ofiary złożone na tacę i indywidualnie, dzięki którym mogliśmy podołać wszelkim płatnościom i inwestycją . Dziękuję za pomoc w sprzątaniu kościoła i placu kościelnego, za wszelkie dary serca jak chleb powszedni i owoce pracy rąk własnych. A przede wszystkim pragnę podziękować za wsparcie modlitewne i prosić o dalszą modlitwę i pomoc. To co zdołaliśmy zrobić dzięki Bożej Opatrzności robimy dla siebie i następnych pokoleń. Wszystkim z serca - Bóg zapłać.