Parafia Św. Maksymiliana Kolbego w BramkachHistoria Parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Bramkach

Kiedy otwieramy kronikę naszej parafii, na pierwszych jej stronach spisanych za czasów proboszcza ks. Stefana Kazulaka czytamy: „Opowieść przekazana przez Przemysława Szczypiorskiego mówi, iż pierwszy pomysł wybudowania świątyni w tym miejscu zrodził się w sercu Ojca Maksymiliana Kolbego w czasie jazdy pociągiem na trasie Łowicz – Warszawa. Niezwykła nazwa stacji Boża Wola spowodowała, że Ojciec Maksymilian Kolbe wysiadł z pociągu, poszedł w kierunku szosy Warszawa – Poznań i zatrzymał się na placu, prawdopodobnie pobłogosławił i przeznaczył pod budowę przyszłej świątyni. Kiedy zwrócił się do właścicieli działki o sprzedaż, Ci odmówili, wówczas Ojciec Maksymilian rzekł: I tak tu będzie Kościół. Przepowiednia się sprawdza”. Ta piękna historia, z którą zdążyliśmy się zżyć według ostatnich ustaleń ma jednak kilka znaków zapytania. Pierwszy to fakt, iż nie ma nigdzie wzmianki o tym wydarzeniu w kronikach Niepolalanowa, ani w życiorysie Świętego Maksymiliana, co wydaje się dziwne, a nawet mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę tak istotną sprawę jak plany budowy nowego kościoła przez twórcę Niepokalanowa. Nie mamy też podanej przybliżonej daty tego wydarzenia… Czy było to już gdy Niepokalanów istniał, czy przed jego powstaniem, a może podczas budowy Ośrodka Niepokalanej ?

Jedynym argumentem przemawiającym za opisaną w parafialnej kronice historią, czyli ewentualnym poszukiwaniem miejsca pod kościół przez Ojca Maksymiliana jest fakt, co podają źródła, że gdy nie było jeszcze kościoła w Niepokalanowie Ojcowie chodzili na Msze do Kampinosu i Pawłowic, gdzie na miejscowym cmentarzu są pierwsze groby franciszkanów. Gdyby istniał kościół w Bramkach czy Bożej Woli, mieliby bliżej jadąc koleją… Po drugie, jak podaje żyjąca Pani Jadwiga Niewiadomska z Bramek (wnuczka Rozalii Ksit, przedwojennej właścicielki tej ziemi), fakt rozmowy Świętego Maksymiliana z właścicielami działki nigdy nie miał miejsca. Jak mówi: „Byli to ludzie bardzo pobożni i nie odmówiliby Ojcu Kolbemu, gdyby zwrócił się z prośbą o kupno pola pod kościół, gdyż było to ich pragnieniem. Pokonywali bowiem co tydzień długą drogę z Bramek do kościoła w Błoniu. A tak, mieliby kościół na miejscu…” Kolejny znak zapytania pojawia się, gdy dodamy fakt, iż cytowany Pan Przemysław Szczypiorski, świadek tych wydarzeń (?), sprowadził się do Bożej Woli dopiero po II wojnie światowej, a więc po męczeńskiej śmierci naszego Patrona. Być może relacjonuje On historię zasłyszaną od kogoś innego ? Kronika jednak na ten temat milczy, a Pan Szczypiorski, niestety, już nie żyje.

Jak widać jest wiele niejasności co do wydarzeń związanych z historią pomysłu wybudowania w obecnym miejscu świątyni i Jej pomysłodawcą Świętym Maksymilianem Kolbe… Niewątpliwie od samego początku istnienia naszych miejscowości, istniała wśród mieszkańców myśl i marzenie o własnej świątyni. Pierwsze punkty katechetyczne były w prywatnych domach w Bramkach. Początkowo u Państwa Ksit w domu, jaki stał przy dzisiejszej ul. Kasztanowej, a później u Państwa Niewiadomskich przy dzisiejszej ul. Długiej do których przyjeżdżał ksiądz z Błonia, aby katechizować dzieci i młodzież z pobliskich wiosek. Z biegiem czasu pragnienie własnego kościoła było coraz większe. Mieszkańcy zabiegali o budowę ofiarowując nawet własne działki m.in. co jest zapisane w kronice P. Eugenia Gawryszewska. Ale jak ustalono, również inni, w tym rodzina Państwa Ksit, których działka okazała się zbyt wąska na potrzeby przyszłego kościoła.

A wybrane miejsce czekało…

Na prośbę mieszkańców Bożej Woli, Bramek i okolicznych wiosek w roku 1981, ks. Prałat Zdzisław Kniołek, ówczesny proboszcz parafii Świętej Trójcy w Błoniu, rozpoczął starania o utworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego w Bramkach. Starania te zakończyły się powodzeniem 26 lipca 1982 r., gdy władze zatwierdziły projekt budowy kaplicy. W 1983 r. zakupiono 47 arów ziemi pod nowy ośrodek duszpasterski i postawiono tam Krzyż, przy którym w każdą Niedzielę o godz. 12.00 pod gołym niebem, a później pod wiatą, gdzie stanął polowy ołtarz, Msze Św. odprawiał ks. Prałat Zdzisław Kniołek. W okresie zimowym Najświętsza Ofiara była sprawowana w prywatnym domu P. Gawryszewskich.

W 1984 r. został zatwierdzony plan zagospodarowania terenu, a w 1985 dokupiono dalsze 20 arów ziemi pod przyszłą świątynię. W międzyczasie na placu kościelnym na kamiennym cokole postawiono kapliczkę z figurą Matki Bożej Niepokalanej.

Dnia 22 września 1985 r. ks. Biskup Władysław Miziołek dokonał aktu poświęcenia placu pod kościół. 6 grudnia 1985r. został zatwierdzony plan koncepcyjny kaplicy z częścią katechetyczną i pomieszczeniem mieszkalnym według projektu architekta Jerzego Kuleszy, wzorowanym na pierwszym drewnianym kościółku w Niepokalanowie /obecnym Muzeum Ojca Maksymiliana Kolbego/.

Na przełomie lat 1985/86 pod kierownictwem ks. Zdzisława Kniołka, parafianie pobudowali kaplicę niemal całkowicie w czynie społecznym. Dnia 21 września 1986 r. ks. biskup Jerzy Modzelewski poświęcił nowo wybudowaną kaplicę i złączoną z nią salę katechetyczną.

Tymczasowy ośrodek duszpasterski i kaplica otrzymały wezwanie Świętego Maksymiliana Kolbego – „pomysłodawcy” parafii w Bramkach.

Drugi etap historii parafii rozpoczął się z chwilą skierowania do Bramek ks. Stefana Kazulaka w dniu 15 czerwca 1988 r, któremu władze kościelne powierzyły urząd proboszcza tworzącej się parafii. Ks. Stefan uroczyście został wprowadzony na urząd proboszcza dnia 3 lipca 1988 r. i od chwili objęcia placówki energicznie rozpoczął budowę nowego kościoła /1991r./ i połączonego z nim domu katechetycznego /1990r./, który po powrocie religii do szkół zaadaptowano na plebanię, odstępując od pierwotnego projektu pobudowania wolnostojącej plebanii.

Ważnym momentem w życiu parafii był dzień 1 września 1988 r, kiedy Prymas Polski kard. Józef Glemp erygował nową parafię w Bramkach z części parafii Świętej Trójcy w Błoniu i Św. Bartłomieja w Pawłowicach. /Dekret erekcyjny wszedł w życie 15 września 1988 r.(KMW nr 5202/A/88)/.

Kościół z budynkiem plebanii według projektu architekta Jerzego Kuleszy, przy dużym zaangażowaniu księdza proboszcza i ofiarności parafian oraz anonimowego sponsora powstał w stanie surowym już na przełomie 1993/94 r., zaledwie w trzy lata od rozpoczęcia budowy. Kościół zyskał marmurową posadzkę ufundowaną przez rodzinę Państwa Stelmach z Bożej Woli.

Obok budowy świątyni materialnej wznoszona jest od początku świątynia duchowa. Parafianie mogą w coraz lepszych warunkach uczestniczyć w życiu sakramentalnym. Pierwsze akty chrztów, ślubów, pogrzebów pochodzą z 1988 r. Pierwsza Komunia Św. miała miejsce w czerwcu 1989 r. W dniach 15-16 maja 1998 r. parafię nawiedził obraz Jezusa Miłosiernego, a w dniach 17-24 maja 1998 r. parafia przeżywała pierwsze Misje prowadzone przez Ojca Tadeusza Sitko, Redemptorystę. Wspólna modlitwa i praca scala parafię i jej mieszkańców w dalszym upiększaniu i rozwijaniu świątyni materialnej i tej duchowej.

W tradycję uroczystości parafialnych od 1990 r. wpisują się na stałe, organizowane corocznie w okresie jesiennym Dożynki, w trakcie których mieszkańcy okolicznych wiosek dziękują Dobremu Ojcu za dar chleba.

Kolejny etap w historii parafii w Bramkach związany jest ze zmianą proboszcza w dniu 19 czerwca 2000 r. Ks. Stefana Kazulak został przeniesiony do parafii w Grójcu, nowym proboszczem został ks. Bolesław Bolek, który szybko dał się poznać jako dobry gospodarz i kontynuator prac swojego poprzednika. Pod kierownictwem ks. Bolesława i powołanej Rady Parafialnej oraz dzięki ofiarności wszystkich parafian kościół szybko pięknieje z dnia na dzień.

Dnia 5 maja 2001 r. ks. Biskup Marian Duś dokonał w tej świątyni poświęcenia nowego Ołtarza, ambonki, tabernakulum oraz figury Św. Maksymiliana Kolbego. Niedługo później było już prawie gotowe całe prezbiterium, które obłożono białym marmurem, podobnie filary a kaplica zyskała ufundowaną przez p. Małgorzatę Nowakowską figurę Niepokalanej.

24 czerwca 2001 r. kościół otrzymał w darze dwa nowe konfesjonały ufundowane przez p. Leszka Mirkowicza, który również ufundował Krzyż z figurą Chrystusa do prezbiterium /30 grudnia 2001 r./. Kolejnym darem parafian była zainstalowana 16 grudnia 2001 r. chrzcielnica – w dużej mierze ufundowana przez p. Danutę Świerczyńską. Dnia 2 lutego 2002 r. kościół zyskał nowe dębowe ławy i ławki. Świątynia nie tylko piękniała wewnątrz, ale również na zewnątrz. W 2002 r. prowadzono prace remontowe i dekarskie na kościele i plebanii. Zostały one pokryte blachą miedzianą.

W dniach 23 i 24 marca 2003 r. miała miejsce pierwsza wizytacja kanoniczna parafii, której dokonał ks. Biskup Tadeusz Pikus. Jego Ekscelencja podczas wizytacji udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży z parafii i poświęcił nowe stacje Drogi Krzyżowej ufundowane przez p. Danutę Świerczyńską i Jej rodzinę.

Od 1 września 2003 r. kościół napełnia się muzyką dzięki zakupionym nowym organom Hymnus IV. W tym samym roku obok krzyża pojawili się „Wysłannicy Nieba” dwa małe aniołki, a sama figura Chrystusa została pomalowana i pozłocona.

28 kwietnia 2004 r. ks. Biskup Marian Duś poświęcił kaplicę Matki Bożej z odnowioną figurą Niepokalanej.

Dnia 19 maja 2004 r. Jego Eminencja ks. Kardynał Józef Glemp dokonał poświęcenia trzech dzwonów wykonanych w Zakładzie Ludwisarskim Felczyńskich w Przemyślu:

1. „Jezu ufam Tobie” - poświęcony Panu Jezusowi - 500 kg.

2. „Pod Twoją obronę uciekamy się” - poświęcony Matce Bożej - 290 kg.

3. „Opiekunie rodzin, wstawiaj się za nami” - poświęcony Św. Józefowi - 150 kg /dar rodziny Cichockich/.

Kolejny etap upiększania świątyni w Bramkach nastąpił 27 czerwca 2004 r., kiedy rozpoczęto montaż witraży w oknach kościoła według projektu Jacka Filc-Nowakowskiego.

W kwietniu 2005 r. na wieży kościelnej pojawiły się zegary wskazujące czas mieszkańcom parafii. Dwa z nich to fundacja p. Zdzisława Iwanow.

Dnia 8 października 2005 r. ks. Biskup Tadeusz Pikus podczas uroczystości poświęcenia sztandaru Zespołowi Szkół w Bożej Woli im. Ks. Jana Twardowskiego, dokonał także poświęcenia dwóch nowych figur usytuowanych obok kościoła: Św. Maksymiliana Kolbego i Najświętszej Maryi Panny wykonanych przez artystę Jacka Filc-Nowakowskiego.

Rok 2006 to czas prac związanych z elewacją kościoła i plebanii. Na przełomie 2006/7 r. świątynia zyskała trzy obrazy pędzla Jacka Filc-Nowakowskiego z Warszawy, przedstawiające: 1. Poczet Sług Bożych - Ojca Świętego Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia i ks. Jerzego Popiełuszkę / 450cm x 250cm/ 2. Jezusa Miłosiernego oraz 3. Najświętszą Marię Pannę z Ojcem M. Kolbe.

Dnia 12 sierpnia 2007 r. parafia otrzymała z Niepokalanowa Relikwie Świętego Patrona Parafii Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, uroczyście przekazane przez Ojca Gwardiana Stanisława Piętkę.

Uwieńczeniem starań ks. Proboszcza Bolesława Bolka i ofiarności wszystkich parafian była Konsekracja kościoła dnia 15 października 2007 r., której dokonał Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski podczas Mszy Świętej o godz. 18.00, w asyście księdza Kanclerza Kurii Metropolitalnej Grzegorza Kalwarczyka, Księdza Dziekana Eugeniusza Petrykowskiego i pierwszego proboszcza Bramek ks. Stefana Kazulaka. Na uroczystości były obecne również władze Gminne, Powiatowe oraz Rada Parafialna i mieszkańcy parafii- fundatorzy i budowniczy świątyni.

Najnowszą historię parafii rozpoczęła kolejna zmiana na stanowisku proboszcza parafii w Bramkach. Dnia 1 grudnia 2007 r. na miejsce ks. Bolesława Bolka, przeniesionego do parafii w Otrębusach, władze kościelne mianowały ks. Grzegorza Wieteska.

Nowy proboszcz został uroczyście wprowadzony na urząd dnia 16 grudnia 2007 r. w niedzielę na Mszy o godz. 12.00, przez ks. Dziekana Prałata Eugeniusza Petrykowskiego w asyście braci nowego proboszcza ks. Prałata Henryka Ćwieka i ks. Krzysztofa Ćwieka kapłanów diecezji radomskiej.

Ks. Grzegorz od początku swego pobytu w parafii przejął „pałeczkę” od poprzedników. Już w grudniu 2007 r. przeprowadził generalny remont plebanii, wymienił stare urządzenia sanitarne i kuchenne, odnowił pomieszczenia plebanii, urządził kancelarię parafialną obok zakrystii.

Dzięki życzliwości i ofiarności parafian, na ukończeniu są prowadzone prace remontowe kaplicy - oratorium /pierwszego miejsca modlitwy parafian w Bramkach/. Przez pierwsze miesiące 2008 roku kaplica zyskała nową elewację i została całkowicie odnowiona, m.in. została ocieplona, wymieniono instalację elektryczną, parapety.

Obok prac nad upiększaniem kościoła materialnego, troską nowego proboszcza zostali objęci chorzy i potrzebujący parafianie. Dnia 13 lutego 2008 r. został zorganizowany pierwszy w historii parafii - dzień chorych. Na wieczornej Mszy Św. do sakramentu Namaszczenia Chorych przystąpiło ok. 50 osób. Kontynuowana po poprzednikach jest opieka duchowa w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. /Niedzielna i Świąteczna Eucharystia, spowiedź..../

Dnia 8 kwietnia 2008 r. staraniem ks. Grzegorza został powołany parafialny zespół Caritas Archidiecezji Warszawskiej, aby pomóc najbiedniejszym i upowszechnić kulturę solidarności pomocy bliźniemu znajdującemu się w potrzebie. Na przewodniczącą parafialnego Caritasu ksiądz proboszcz powołał Panią Barbarę Danieluk. Już w pierwszych tygodniach swej działalności zespół Caritasu objął opieką ok.50 osób potrzebujących pomocy.

W dniu 1 maja 2008 r. na Mszy Św. o godz. 12.00 został poświęcony obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który rozpoczął nawiedzanie rodzin naszej parafii, aby przygotować nas do Misji Świętych i lepszego przeżywania środowych nowenn do Matki Bożej.

W dniach 4-5 maja 2008 r. J.Eks. ks. Biskup Piotr Jarecki, przeprowadził drugą w historii parafii Wizytację Kanoniczną. Podczas wizytacji ks. Biskup udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej 47 osobom, przyjął sprawozdania grup parafialnych, nawiedził Dom Pomocy Społecznej w Bramkach, Zespół Szkół w Bożej Woli, Suszarnię Warzyw „ Jaworski” /dająca pracę miejscowej ludności/ oraz spotkał się z duchowieństwem dekanatu.

W kolejnych miesiącach 2008 r. były prowadzone prace wykończeniowe w kaplicy–oratorium, m.in. została wymieniona wykładzina podłogowa w prezbiterium kaplicy i poprawiony podest. Wykładzinę ufundowała p. Barbara Danieluk z mężem. Kaplica otrzymała nowe oświetlenie – kinkiety ufundowane przez sołectwo w Bramkach. Obok prac przy kaplicy prowadzone były prace na plebanii, w kościele i wokół kościoła. Zostały założone księgi budowy obiektów parafialnych, pomalowany płot, furtki i brama wokół kościoła, krzyż na cmentarzu.

W okresie wakacyjnym nowo-wyremontowana kaplica służyła dzieciom i młodzieży z parafii do zajęć na półkoloniach organizowanych przez Fundację „Wspólny Cel”. Zajęcia były prowadzone w dwóch dwutygodniowych turnusach w lipcu i sierpniu.

17 sierpnia parafia gościła OO. Franciszkanów i Radio Niepokalanów, które transmitowało po raz pierwszy w historii parafii Mszę Świętą /o godz. 9.00/ z naszego kościoła.

Dnia 7 września 2008 r. odbyły się tradycyjne „Dożynki” z udziałem władz gminnych Błonia i Baranowa. Dożynki rozpoczęła uroczysta Suma o godz. 11.00, na której zostały poświęcone wieńce dożynkowe wszystkich wiosek parafii, DPS-u i zaproszonych gości, a włodarze gmin podzielili wśród zebranych bochen chleba. Po Mszy odbył się festyn z udziałem zespołów z Lwowa, Kask, Błonia i Bramek zorganizowany przez Fundację „Wspólny Cel”.

14 września 2008 r. parafia przeżywała XX-lecie Erygowania Parafii. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością J.Eks.Ks.Biskup Marian Duś oraz duchowieństwo dekanatu z Ojcem Gwardianem Niepokalanowa Stanisławem Piętką i Ojcem Duchownym Dekanatu ks.Janem Wolskim. Ks. Biskup odprawił Mszę Świętą i poświęcił ufundowaną przez parafian tablicę pamiątkową dedykowaną założycielowi parafii śp. Ks. Prałatowi Zdzisławowi Kniołkowi.

Po okresie wakacyjnej przerwy wznowiona została praca parafialnego koła „Caritasu”, które swą opieką otoczyło ponad 100 osobową grupę potrzebujących, rozdzielając żywność, ubrania, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, środki czystości itd. otrzymane od Warszawskiej „Caritasu” i ludzi dobrej woli oraz organizując dla potrzebujących, osób samotnych, starszych i chorych wspólne spotkania „przy herbatce”. /22 grudnia 2008 r.–parafialna Wigilia, 11 lutego 2009 r.–Dzień Chorych, 8 marca–Dzień Kobiet, 5 kwietnia 2009 r.–Spotkanie Wielkanocne/. Parafialny „Caritas” objął opieką też najmłodszych parafian, dla których zostały zorganizowane: 31.01.2009 r. – Bal karnawałowy, 7 czerwca 2009 r. - rodzinne popołudnie „ Tata, mama i ja”. Dzięki staraniom ks.Proboszcza i sponsorom, w wakacje 2009 r. po raz pierwszy grupa 11 dzieci wyjechała na kolonie organizowane przez Warszawski „Caritas” nad morze, w góry, nad jeziora i nad rzekę Buk do Broku.

Pierwsze półrocze 2009 r. to kolejny etap prac przy kaplicy–oratorium, która zyskała nową instalację grzewczą /kaloryfery i piec/, zainstalowaną przez firmę p. Utnickiego oraz drogę i wykończenie z kostki wokół kaplicy wykonane jako dar dla parafii przez rodzinną firmę Państwa Krzemińskich z Bramek. Kaplica zyskała też nowe wyposażenie 2 składane stoły zakupione przez „Caritas oraz 50 krzeseł, 6 stołów i 2 szafy ufundowane przez sołectwa z Bramek, Dębówki i Nowej Wsi. Uwieńczeniem prac remontowo adaptacyjnych kaplicy–oratorium stało się poświęcenie dokonane przez J. Eks. ks. Biskupa Tadeusza Pikusa w dniu 31 maja 2009 r. po Mszy Świętej, podczas której udzielił 63 osobom sakramentu Bierzmowania.

W drugim półroczu 2009 roku, dzięki pomocy Burmistrza i Urzędu Gminy w Błoniu, parafia zyskała oświetlenie wokół kościoła - nowe, stylowe latarnie. Na przełomie 2009/10 roku w kościele, przy wydatnej pomocy parafianina p. Mariusza Kucharskiego, zostało zainstalowane nowe ogrzewanie gazowe.

W 2010 roku były prowadzone dalsze prace budowlano – remontowe w budynkach parafialnych: w kaplicy został zamontowany nowy komin do centralnego ogrzewania, w kościele zostały pomalowane pomieszczenia kancelarii i zakrystii. Kancelaria dodatkowo zyskała nowe meble, a na plebanii zostały wycyklinowane podłogi oraz pomalowane pomieszczenia. Do kościoła zakupiono i zamontowano figurę Serca Pana Jezusa z 1923 roku, pozyskaną z zamkniętego kościoła w Niemczech.

Zostały także zakupione nowe ornaty, stuły, księgi liturgiczne i kancelaryjne. Zyskaliśmy nową chorągiew procesyjną z naszym patronem Św. Maksymilianem, ufundowaną przez Żywy Różaniec oraz nowy krzyż Misyjny z figurą Pana Jezusa, wykonany przez p. Leszka Mirkowicza z dębiny ofiarowanej przez rodzinę Państwa Michalczyk. Krzyż ten został poświęcony na zakończenie drugich w historii parafii Misji Świętych (26 -29 września 2010), głoszonych przez ks. Benedykta Gembickiego.

Rok 2010 to czas pomocy najbardziej potrzebującym dzięki parafialnemu Caritasowi. W parafii stałą opieką materialną została otoczona grupa ponad 400 osób. Pomogliśmy mieszkańcom trzech miejscowości dotkniętych przez powódź. W okresie wakacyjnym parafia zorganizowała dla 22 dzieci z parafii w pełni sponsorowany wyjazd kolonijny: nad morze, w góry i nad jeziora oraz dopomogła w wyjeździe 10-ciorgu dzieciom z sąsiednich parafii.

W ramach integracji mieszkańców parafii uczestniczyliśmy w inicjatywach Stowarzyszenia Wspólny Cel, udostępniając nieodpłatnie pomieszczenia kaplicy-oratorium na półkolonie oraz uroczystości dożynkowe. Świętowaliśmy wspólnie 50-lecie D.P.S-u i 90-tą rocznicę powstania Szkoły w Bożej Woli.

Kolejny rok (2011) to czas zmian wystroju naszej świątyni.

Przebudowana została boczna kaplica Matki Bożej. Dzięki fundacji Pana Daniela Jaworskiego z Suszarni Warzyw w Bramkach zyskaliśmy piękny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Częściowo kaplica została wyłożona piaskowcem oraz odnowiona w ramach posiadanych funduszy parafialnych. Prace remontowo – dekoracyjne, jako dar dla parafii, przeprowadzili pracownicy Pana Leszka Mirkowicz.

Dzięki fundacji rodziny Państwa Mirkowiczów z Nowej Wsi zyskaliśmy obraz Św. Maksymiliana Kolbego namalowany przez artystę malarza Jana Śliwińskiego z Poznania. Obraz nawiązuje do przepowiedni Św. Maksymiliana o powstaniu w Bramkach kościoła, o czym czytamy w kronice parafialnej. Obraz naszego patrona został umieszczony po prawej stronie kaplicy Matki Bożej.

W budynku plebanijno – kościelnym zostało przeprowadzone odwodnienie przez firmę zewnętrzną z Raszyna. W tym celu przeprowadzono pięć ciągów odwodnieniowych pod posadzką pomieszczeń piwnicznych oraz studnię zbiorczą z odprowadzeniem zewnętrznym wody.

W trosce o budynek kościoła, z pomocą Firmy dekarskiej z Grodziska Mazowieckiego dokonano przeglądu rynien: naprawione zostały przeciekające rynny oraz zabezpieczono środkami grzybobójczymi powstałe na ścianach zacieki. Wokół kościoła od strony plebanii zostały posadzone drzewa owocowe oraz krzewy róż i iglaki na placu kościelnym.

Na plebanii wymieniono piec gazowy, wymieniono drzwi w pięciu pomieszczeniach, zakupione zostały nowe meble kuchenne oraz pomalowane niektóre pomieszczenia.

Rok 2011 to kontynuacja i doskonalenie metod pomocy osobom jej potrzebującym. Parafialny „Caritas” otaczał stałą pomocą materialną /żywność, ubrania, meble, środki czystości itp./ ponad 450 osób z parafii i spoza jej granic. Od października 2011 r. wprowadziliśmy nową formę pomocy potrzebującym - dzięki ludziom dobrej woli – takich jak pomoc: pielęgniarska, prawna, opiekuńcza itp. Punkt pomocy jest czynny w każdą środę w kaplicy – oratorium. Wzorem lat ubiegłych były organizowane spotkania integracyjne dla mieszkańców parafii oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Bramek /m.in. Dzień Chorego, „Jajeczko”, Wigilia parafialna, zabawa karnawałowa itp./ W tym roku sfinalizowany został zakup i wyposażenie kontenera mieszkalnego dla jednej z parafianek, mieszkającej dotychczas w rozwalającym się wozie cyrkowym. Było to możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu naszego „Caritasu”, władz Gminy w Baranowie oraz ofiarności parafian, a przede wszystkim samej zainteresowanej.

Tak jak w latach ubiegłych jako parafia ufundowaliśmy wyjazd na zimowisko w góry dla pięciorga dzieci oraz pomogliśmy w wyjeździe wakacyjnym dzieciom i młodzieży z pobliskich miejscowości (ze szkół w Golach i Bieniewicach).

W czerwcu 2011 r. przeżywaliśmy Srebrny Jubileusz kapłaństwa ks. Proboszcza.

Rok 2012 to czas prac związanych z ociepleniem i zabezpieczeniem naszej świątyni przed katastrofą budowlaną. Na początku roku została poprawiona i wzmocniona więźba dachowa kościoła oraz ocieplona cała powierzchnia stropu, został wykonany pomost na poddaszu pozwalający poruszać się nad ociepleniem oraz wstawione zostały drzwi na poddasze. Na przełomie listopada i grudnia w kolejnym etapie prac zabezpieczona została dzwonnica. W ramach prac przy dzwonnicy zabezpieczono i poprawiono więźbę na wieży zegarowej – dzwonnicy. Wewnątrz na całej powierzchni zostały położone tynki oraz zabezpieczone okna, wykonano przepierzenie z dodatkowymi drzwiami powyżej wejścia na chór, schody wyłożono granitem, a ściany wstępnie pomalowano. Na zewnątrz kościoła została poprawiona i zabezpieczona rozeta nad głównym wejściem oraz podklejone odpadające płyty granitowe na schodach wejściowych. Wszystkie wymienione prace zostały wykonane przez firmę zewnętrzną Pana Czesława Krakowskiego ze Zbójna.

Dzwonnica zyskała nowe oświetlenie wewnętrzne jako dar rodziny Boruszewskich z Żab. Wokół figury Św. Maksymiliana Kolbego została wykonana opaska z kostki, był to dar rodziny Krzemińskich z Bramek.

W kaplicy – oratorium został wymieniony podgrzewacz do wody, natomiast w dawnym pomieszczeniu katechetycznym została położona nowa posadzka z terakoty.

W ramach corocznego przeglądu stanu budynków plebanii, w bieżącym roku został dokonany generalny przegląd kominiarski z udrożnieniem i zabezpieczeniem przewodów kominowych.

Na terenie plebanii został wymieniony piec gazowy do wody oraz poprawione i zabezpieczone urządzenia gazowe. Wspomniane prace wykonała firma P. Mariusza Kucharskiego z Bożej Woli. Nad całością prac remontowo – budowlanych nadzór budowlany prowadził Pan Józef Steć z Bramek.

Wnętrze naszej świątyni zyskało nowe figury Świętych i Błogosławionych: została wymieniona figura naszego patrona Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Pojawiły się figury: bł. Jana Pawła II – dar rodziców i dzieci komunijnych oraz bł. Ks. Jerzy Popiełuszko - dar rodziny Państwa Kosickich jako wotum za 60 lat małżeństwa Wacława i Rozalii. Figury zamontował Pan Leszek Mirkowicz wraz z pracownikami.

Dla kościoła zostały zakupione nowe szaty liturgiczne: ornaty, stuły, obrusy, świece olejowe. Został zakupiony ozdobny Ewangeliarz oraz Dokumenty Soborowe i Katechizm Kościoła Katolickiego na obecny Rok Wiary. Zyskaliśmy nowe przenośne nagłośnienie na procesje. W drugiej połowie lipca br. została odnowiona kaplica-oratorium. Prace te przeprowadziła firma zewnętrzna z Warszawy.

W ramach tegorocznych prac naszego parafialnego zespołu „Caritas” udzielana jest stała pomoc materialna w formie darów żywnościowych i innych dla blisko 490 osób oraz pomoc przez środowe dyżury wolontariuszy w punkcie konsultacyjnym.

W tym roku rozpoczęły działalność nowe grupy pomocy i wsparcia potrzebujących: Grupa AA „Bramka”, Zespól Seniora „Złota Jesień”, Grupa wsparcia dla kobiet borykających się z przemocą w rodzinie lub osobami uzależnionymi, Młodzieżowy Zespół Caritasu, Spotkania Artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Wzorem lat ubiegłych prowadzone były okazjonalne spotkania integracyjne z przedstawicielami DPS-u z Bramek oraz innych miejscowości z racji Wielkanocy i Bożego Narodzenia, bale dla najmłodszych i spotkania dla rodzin z parafii, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

W ramach budowania wspólnoty parafialnej w lipcu 2012 r. została zorganizowana pierwsza w historii parafii autokarowa pielgrzymka do Włoch po przewodnictwem Ks. Proboszcza, jako forma przygotowania do jubileuszu 25-lecia powstania naszej parafii, który będziemy przeżywać we wrześniu 2013 roku. W pierwszych tygodniach lipca br. odbyła się autokarowa pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych Europy: Francji, Szwajcarii, Niemiec i Hiszpanii. Tym razem była to pielgrzymka dziękczynna za łaski, jakie otrzymaliśmy jako wspólnota parafialna w ciągu ostatnich 25 lat.

W roku jubileuszowym przeżyliśmy także pierwszą w historii parafii Mszę Prymicyjną naszego parafianina ks. Michała Gąsiorowskiego.

Jest jeszcze wiele do zrobienia i czeka nas wiele wyzwań, ale ufamy, że dzięki Opatrzności Bożej, wstawiennictwu Ojca Kolbego i opiece Matki Najświętszej wszystkiemu podołamy mając tak wspaniałych i ofiarnych parafian....
Bądź w życiu aktywny.
Nie stój z założonymi rękoma.
Nie piękne poglądy są ważne, ale praktyczne działanie.
Nogi, które stoją w miejscu, zapuszczają korzenie.
Życie jest walką.
Nie czekaj, aby potrzebujący wyszli cię szukać:
Idź i odwiedź ich w domach.
Zanieś słowo pocieszenia, wyrozumiały uśmiech, cenną myśl.

/Carlos Torres Pastorino/