Sakrament Bierzmowania i poświęcenie kaplicy-oratorium 31 maja 2009 r.